Begravningssånger A-Ö

Autumn leaves

The falling leaves drift by the window
The autumn leaves of red and gold
I see your lips, the summer kisses
The sun-burned hands I used to hold

Since you went away the days grow long
And soon I’ll hear old winter’s song
But I miss you most of all my darling
When autumn leaves start to fall

C’est une chanson, qui nous ressemble
Toi tu m’aimais et je t’aimais
Nous vivions tous, les deux ensemble
Toi que m’aimais moi qui t’aimais
Mais la vie sépare ceux qui s’aiment
Tout doucement sans faire de bruit
Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis

 

Blott en dag

Blott en dag, ett ögonblick i sänder, vilken tröst vad än som kommer på! Allt ju vilar i min Faders händer, skulle jag, som barn, väl ängslas då? Han som bär för mig en Faders hjärta, giver ju åt varje nyfödd dag dess beskärda del av fröjd och smärta, möda, vila och behag.

Själv han är mig alla dagar nära, för var särskild tid med särskild nåd. Varje dags bekymmer vill han bära, han som heter både Kraft och Råd. Att sin dyra egendom bevara, denna omsorg har han lagt på sig. “Som din dag, så skall din kraft ock vara,” detta löfte gav han mig.

Hjälp mig då att vila tryggt och stilla blott vid dina löften, Herre kär, ej min tro och ej den tröst förspilla, som i ordet mig förvarad är. Hjälp mig, Herre, att vad helst mig händer, taga ur din trogna fadershand blott en dag, ett ögonblick i sänder, tills jag nått det goda land.

 

Bridge over troubled water

When you’re weary
Feeling small
When tears are in your eyes
I will dry them all

I’m on your side
When times get rough
And friends just can’t be found
Like a bridge over troubled water
I will lay me down
Like a bridge over troubled water
I will lay me down

When you’re down and out
When you’re on the street
When evening falls so hard
I will comfort you

I’ll take your part
When darkness comes
And pain is all around
Like a bridge over troubled water
I will lay me down
Like a bridge over troubled water
I will lay me down

Sail on Silver Girl,
Sail on by
Your time has come to shine
All your dreams are on their way

See how they shine
If you need a friend
I’m sailing right behind
Like a bridge over troubled water
I will ease your mind
Like a bridge over troubled water
I will ease your mind

 

Bright eyes

Is it a kind of dream,
Floating out on the tide,
Following the river of death downstream?
Oh, is it a dream?

There’s a fog along the horizon,
A strange glow in the sky,
And nobody seems to know where you go,
And what does it mean?
Oh, is it a dream?

Bright eyes,
Burning like fire.
Bright eyes,
How can you close and fail?
How can the light that burned so brightly
Suddenly burn so pale?
Bright eyes.

Is it a kind of shadow,
Reaching into the night,
Wandering over the hills unseen,
Or is it a dream?

There’s a high wind in the trees,
A cold sound in the air,
And nobody ever knows when you go,
And where do you start,
Oh, into the dark.

Bright eyes,
burning like fire.
Bright eyes,
how can you close and fail?
How can the light that burned so brightly
Suddenly burn so pale?
Bright eyes.

Bright eyes,
burning like fire.
Bright eyes,
how can you close and fail?
How can the light that burned so brightly
Suddenly burn so pale?
Bright eyes.

Du är alltid en del utav mig

Här skiljs våra vägar i livet
Den väg vi tillsammans fick gå
Jag tog  aldrig nånting för givet
Min saknad känns smärtsam ändå

Du skänkte mig  glädjen och skratten
I din värld fick jag komma in
Du var den lyssnande rösten i natten
Du gav mig den som var din

Du är för alltid en del  utav mig
Som polstjärnans ljus i natten
Jag tänder ett ljus
Som en  hälsning till dig
Som en bro över mörka vatten

Du är för alltid en del  utav mig
Så fjärran men ändå nära
En ängel ska bära min hälsning till  dig
Du är alltid en del utav mig

Här skiljs våra vägar i livet
Men  du lät mig tidigt förstå
I stjärnorna står det vi skrivit
Tillsammans för  alltid ändå

När natten så stilla sig sänker
Finns tystnadens tomhet  hos mig
Och likt den klaraste stjärnan som blänker
Så stark är min kärlek  till dig

Du är för alltid en del utav mig
Som polstjärnans ljus i  natten
Jag tänder ett ljus
Som en hälsning till dig
som en bro över  mörka vatten

Du är för alltid en del utav mig
Då fjärran men ändå  nära
En ängel ska bära min hälsning till dig
Du är alltid en del utav  mig

Du är för alltid en del utav mig
Så fjärran men ändå nära
En  ängel ska bära min hälsning till dig
Du är alltid en del utav mig

 

Där gullvivan blommar

De e kväll här på stranden
Solen sänker sig ner
Över glittrande vatten står ett färgernas spel
När jag går hem i natten å jag böjer mitt knä
Just där gullvivan blommar får jag vila min själ

Se hur askträden knoppas
Se hur eken får blad
En bukett ska ja plocka för å göra dig glad
Det ska lysa å dofta i din sovkammare
Just där gullvivan blommar får du ro i din själ

De e härligt att bygga (lägga sten upp på sten)
Känna frukterna tynga (från en grönskande gren)
Låta livslågan brinna (fastän timmen e sen)
Men det lilla å enkla som ja vårdar så väl
Som e mäktigt att tämja har en plats i min själ.

I sin tidiga ungdom ingen vänder sig om
Men i mitten av livet för en rik ålderdom
Finns det stunder att gömma i sin djupaste själ
Som när gullvivan blommar för en törstande själ

Denna gnista skall slockna
Detta liv ska förgås
Men en lindring i hjärtat e väl tanken ändå
Att i släktled tillbaka
I släktled framför
Just där gullvivan blommar finns det tröst för en själ.

De e härligt att bygga (lägga sten upp på sten)
Känna frukterna tynga (från en grönskande gren)
Låta livslågan brinna (fastän timmen e sen)
Men det lilla å enkla som ja vårdar så väl
Som e mäktigt att tämja har en plats i min själ.

 

Där rosor aldrig dör

Till en stad jag är på vandring,
synden där är utanför.
Livets träd står där i blomning,
där som rosor aldrig dör.
Där skall rosor aldrig falna,
ingen frostnatt dem förstör.
Till en stad jag är på vandring,
dit där rosor aldrig dör.

Svårigheter här vi möta.
Satans snaror här förför.
Inga frestelser i staden,
där som rosor aldrig dör.
Där skall rosor aldrig falna,
ingen frostnatt dem förstör.
Till en stad jag är på vandring,
dit där rosor aldrig dör.

Nära, kära är hos Jesus,
skaror sjunger nu i kör.
Väntar på att jag skall komma,
dit där rosor aldrig dör.
Där skall rosor aldrig falna,
ingen frostnatt dem förstör.
Till en stad jag är på vandring,
dit där rosor aldrig dör.

 

Gammal fäbodpsalm

Tack du liv för allt du tog och allt du gav

för vänner blommor träd

tack för allt det svåra som vi lär oss av

på strävsam färd

 

Tack o käre fader för att jag en gång

får i din himmel bo

den långa evighetens dag

i stilla frid och ro

 

snart öppnas porten till min faders hus

han nämner milt och ömt mitt namn

och jag skåda ska ett stort och mäktigt ljus

hans varma famn

 

Ja, jag skåda ska ett stort och mäktigt ljus

hans varma vida famn

 

Tack liv för det vackra

tack liv för den kärlek som du gav

tack o liv för allt du tog och allt du gav

tack för sol och tack för regn

tack för allt jag ser bortom den mörka grav

ett himmelskt hem

 

Hallelujah

Det finns en sång som säger allt
som värmer när det blåser kallt
som  lockar dej att gråta eller jubla
den har nånting som griper tag
och leder  dig från natt till dag
och plötsligt vill du sjunga hallelujah

Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah

Den visar att vi hör  ihop
som ett försiktigt glädjerop
förenar det oss i det bitterljuva
det  liv vi måste klara av
och allt vi tog och allt vi gav
så vi kan våga ropa  hallelujah

Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah

Det är  en sång om enkelhet
det lilla som vi alla vet
den talar till det vackra  och det fula
den badar oss i månens sken
så skälvande men ändå ren
ett  sprucket men ett vackert hallelujah

Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah

Och alla drömmar vi har drömt
det vackra som vi nästan  glömt
finns kvar och vi kan inte längre ljuga
du ropar och man hör din  röst
du har ett ord som ger dig tröst
ett naket och ett enkelt  hallelujah

Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah x3

Håll mitt hjärta

Håll mitt hjärta Håll min själ
Lägg mitt huvud i ditt knä
Säg att du menar
och vill mig väl
Håll mitt hjärta Håll min själ

Som jag väntat alla år
Du kan läka mina sår
Ta mina händer och gör mig hel
Ta mitt hjärta
Ta min själ

Håll mitt hjärta Håll min själ
Låt mig bara stanna här
Så allt jag ber dig allt jag begär
Håll mitt hjärta Håll min själ
Håll min själ

Jag har hört om en stad ovan molnen

Jag har hört om en stad ovan molnen,
ovan jordiska, dimhöljda länder,
jag har hört om de solljusa stränder
och en gång, tänk en gång är jag där!
Halleluja! Jag högt måste sjunga!
Halleluja! Jag går till den staden.
Om  än stegen blir trötta och tunga,
bär det uppåt och hemåt ändå.

Jag har  hört om ett land utan tårar,
utan sorg, utan nöd, utan strider,
och där  ingen av sjukdom mer lider
och en gång, tänk en gång är jag där!
Halleluja! Där fröjdas vi alla!
Halleluja! Vart tvivel försvunnit!
Aldrig  mer skall jag stappla och falla,
jag är framme, ja, hemma hos Gud

Jag  har hört om den snövita dräkten
och om glansen av gyllene kronor.
Jag har  hört om den himmelska släkten,
och en gång, tänk en gång är jag där!
Halleluja! Jag fröjdas i anden!
Jag kan höra den himmelska sången
och det  sliter i jordiska banden,
ty jag vet, jag skall snart vara där.

Jag vill tacka livet

Jag vill tacka livet
Som gett mig så mycket
Det gav mig två ögon
Och när jag dom öppnar
Kan jag klart urskilja det svarta från det vita
Och  högt däruppe himlens mantel strödd med stjärnor
I mängden människor, den Som  jag älskar

Jag vill tacka livet
Som gett mig så mycket
De har gett  mig hörsel
Som i all sin vidhet
Fångar natten och dagen
Syrsor och  småfåglar
Turbiner, hammare, ett hund skall och ett ös regn
Och röstens  ömhet hos den som jag älskar

Jag vill tacka livet
Som gett mig så  mycket
Det har gett mig ljudet
Och hela alfabetet
Så att jag fick  orden
För tankarna jag tänker
Moder, vän och broder
Ljuset som  upplyser
Den karja väg min älsklings själ ska Vandra

Jag vill tacka  livet
Som gett mig så mycket
Det gav mig lång vandring
För så trötta  fötter
Jag gick genom städer
Genom djupa vatten
Över stränder, berg, i  Öknar och på slätt land
Hem till ditt hus och dina Gröna ängar

Jag  vill tacka livet
Som gett mig så mycket
Det har gav mig ett hjärta
Som  i grunden darrar
När jag ser på frukten av det hjärnan skapar
Och det goda  så långt borta från det onda
När jag ser in i dina klara ögon

Jag vill  tacka livet
Som gett mig så mycket
Det har gett mig skrattet
Det har  gett mig smärtan
Så att jag kan skilja lyckan ifrån sorgen
Dom två ting  som skapar alla mina sånger
Och mina sånger som är era sånger
Och alla  sånger som är samma sånger
Och mina sånger som era sånger
Och alla sånger  som är sanna

Ljuset

Jag ser hur ljusen brinner ut;
Jag ser hur varje liv tar slut
De strålande bloss
Som lyste för oss
Tar slut
De brinner alla ut

Jag ser hur livet rinner bort;
Hur tiden alltid är för kort
Den ändlösa stig
Som skulle bli mitt liv
Tar slut
Skall också nå sitt slut

Jag stod vi det rytande havet inatt
Och såg ut I rymdens evighet
Och jag såg en svag men tydlig glöd;
Jag såg att nya stjärnor föds
Och fast det var natt
Blev det ändå aldrig svart
Där ute
Tändes nya ljus

Vi är en sekund I epokernas ström
Men vårt liv är en oersättlighet
Så innan min låga flämtar till
Och skynningstimmen tiger still
Vill jag vara ett bloss
För de som följer oss
En tid;
Ett ljus på deras stig
En tid;
Ett ljus I deras liv

 

När löven faller

När löven faller av och kvar är vi
Ett litet frö får dö och bli till liv
När regnet faller ner utför min kind
Du torkar alla tårar med din vind

Då ser jag din kärlek mot mig
Då känner jag livet ifrån dig
När regnet faller ner utför min kind
Då vet jag att du älskar

Som himlen runt vår jord ditt ord består
Och leder mig på vägen som jag går
Som ljuset ifrån skymning gör mig väl
Så styrker du det svaga i min själ

Så ser jag din kärlek från dig
Så känner jag livet inom mig
Som himlen runt vår jord ditt ord består
Då vet jag att du älskar

(Störst av allt är kärleken)
Störst av allt är kärleken
(Den går igenom döden för mig)
Går igenom döden för mig
(Den renar mig på nytt igen)
Renar mig om igen
Då vet jag att du älskar

Du älskar mig,
Ohh ohh oohh
Jag ger dig allt
Jag lämnar aldrig dig

Nu ser jag din kärlek mot mig
Nu känner jag livet ifrån dig
När löven faller av och kvar är vi
Då vet jag att du älskar

Nu ser jag din kärlek mot mig
Nu känner jag livet ifrån dig
När löven faller av och kvar är vi
Då vet du att jag älskar

 

Som en bro över mörka vatten

När du är trött, när du vill fly
Och oron viskar att din dag skall aldrig gry
Jag är hos dig, känn handen kring din hand.
Var stilla, var ej rädd.
Som en bro över mörka vatten skall jag bära dig
Som en bro över mörka vatten skall jag bära dig

När skuggan faller kall, där du går fram
Och när fågeln inte längre syns och solen dör
Jag tänder ljus, jag tänder himlens ljus.
Var trygg och tro på mig.
Som en bro över mörka vatten skall jag bära dig
Som en bro över mörka vatten skall jag bära dig

Styr mot havet nu, Segla bort.
Nu är din vakna stund, det liv du väntar på.
Följ vågens väg, se djupen skrämmer ej.
Jag är ju här hos dig.
Som en båt över mörka vatten skall jag bära dig
Som en bro över mörka vatten skall jag bära dig
Som en bro över mörka vatten skall jag bära dig!

 

Stad i ljus

Min resa var mot solen, långt bortom alla slutna rum,
Där allting är oändligt, och alla gränser har förevigt suddats ut.
Jag ville se miraklet, och höra ord som föder liv,
Bli buren av en styrka, som bara växer när jag anat mitt motiv.

Stad i ljus, i ett land utan namn,
Ge mig liv, där allting föds på nytt.

Och så när allt förändrats, när tiden inte längre finns,
Så ser jag oss tillsammans, och då är resan slut,
Det enda som vi minns.

Stad i ljus, i ett land utan namn,
Ge mig liv, där allting föds på nytt.
Stad i ljus, i ett land utan namn,
Ge, ge mig liv, där allting föds på nytt.

 

 Så länge skutan kan gå

Så länge skutan kan gå
så länge hjärtat kan slå
så länge solen den glittrar på böljorna blå
om blott endag eller två
så håll tillgodo åndå
för det finns många som aldrig en ljusglimt kan få!
Och vem har sagt att just du kom till världen
för att få lycka och solsken på färden?
Att under stjärnornas glans
bli purrad uti en skans
att få en kyss eller två i en yrande dans?
Ja, vem har sagt att just du skall ha hörsel och syn,
höra böljornas brus och kunna sjunga!
Och vem har sagt att just du skall ha bästa menyn
och som fågeln på vågorna gunga.

Och vid motorernas gång
och ifall vakten blir lång,
så minns att snart klämtar klockan för dig: ding, ding, dong!
Så länge skutan kan gå,
så länge hjärtat kan slå,
så länge solen den glittrar på böljorna blå,
så tag med glädje ditt jobb fast du lider,
snart får du vila för eviga tider!
Men inte hindrar det alls
att du är glad och ger hals,
så kläm nu i men en verkligt sju-sjungande vals!
Det är en rasande tur att du lever, min vän
och kan valsa omkring uti Havanna!
Om pengarna tagit slut, gå till sjöss omigen
med karibiens passadvind kring pannan.
Klara jobbet med glans,
gå iland någonstans,
ta en kyss eller två i en yrande dans!
Så länge skutan kan gå,
så länge hjärtat kan slå,
så länge solen den glittrar på böljorna blå.

Tears in heaven

Would you know my name
If I saw you in heaven?
Would you feel the same
If I saw you in heaven?
I must be strong and carry on
‘Cause I know I don’t belong here in heaven

Would you hold my hand
If I saw you in heaven?
Would you help me stand
If I saw you in heaven?
I’ll find my way through night and day
‘Cause I know I just can’t stay here in heaven

Time can bring you down, time can bend your knees
Time can break your heart, have you begging please, begging please

Beyond the door there’s peace I’m sure
And I know there’ll be no more tears in heaven

Would you know my name
If I saw you in heaven?
Would you feel the same
If I saw you in heaven?
I must be strong and carry on
Cause I know I don’t belong here in heaven

The prayer

I pray you’ll be our eyes  and watch us where we go.
And help us to be wise in times when we don’t know
Let this be our prayer  when we lose our way
Lead us to the place  guide us with your grace
To a place where we’ll be safe
La luce che tu hai

[I pray we’ll find your light] Nel cuore resterà
[And hold it in our hearts.] A ricordarci che
[When stars go out each night,] Eterna stella sei
Nella mia preghiera
[Let this be our prayer] Quanta fede see’è
[When shadows fill our day]

Lead us to a place, guide us with your grace
Give us faith so we’ll be safe
Sogniamo un mondo senza più violenza
Un mondo di giustizia e di speranza
Ognuno lo dia la mano al suo vicino
Simbolo di pace, di fraternità
La forza che ci dà

[We ask that life be kind] È il desiderio che
[And watch us from above] Ognuno trovi amor
[We hope each soul will find] Intorno e dentro sé
[Another soul to love]

Let this be our prayer [Let this be our prayer],
Just like every child
Need to find a place, guide us with your grace
Give us faith so we’ll be safe
È la fede che
Hai acceso in noi,
Sento che ci salverà

The prayer (svensk version)

Jag önskar att du finns
när vägen blir för svår
och hjälper mig och  minns
du vakar vart jag går
håller mig i hand
skänker tröst ibland
visar vägen fram
fastän mödosam
till en plats till, lyckans land

Om  det blir mörkt och kallt (jag ber om ljus inatt)
som lyser överallt (om  stjärnor ovanför)
och dom att lita på (dom värmer oss trots allt)
dom är  så rysligt små (dom faller ner och dör)
Lyser upp vår värld (trösten den är  stor)
följer med vår färd (om vi bara tror)
vi vandrar vägen fram (fastän  mödosam)
till den plats där lyckan bor

Där ska vi mötas sorgerna är  glömda
och svarta minnen dom var bara drömda
Där är vi bara en liten  barnaskara
som sträcker våra händer
mot en himmel blå

(vad finns  det för ett råd) vi ber och hoppas på
(och vad är det som vi lär) att  kärleken finns där
(så skör som spindeltråd) är lyckan som vi skall få
(en  vän att hålla kär) en vän att hålla kär
du som hör vår bön, du som hör vår  bön
(och gör vår värld så skön) och gör vår värld så skön

trösta dina  små
hjälp oss då och då
lycklig den som dig kan nå

trösta dina  små
hjälp oss då och då
lycklig den som dig kan nå

Öppna landskap

Jag trivs bäst i öppna landskap,nära havet vill jag bo,
några månader om året, så att själen kan få ro.
Jag trivs bäst i öppna landskap, där vindarna får fart.
Där lärkorna slår högt i skyn, och sjunger underbart.
Där bränner jag mitt brännvin själv, och kryddar med Johannesört,
och dricker det med välbehag, till sill och hembakt vört.
Jag trivs bäst i öppna landskap, nära havet vill jag bo.

Jag trivs bäst i fred och frihet, för både kropp och själ,
ingen kommer in i min närhet, som stänger in och stjäl.
Jag trivs bäst när dagen bräcker, och fälten fylls av ljus,
när tuppar gal på avstånd, när det är långt till närmsta hus.
Men ändå så pass nära, att en tyst och stilla natt,
när man sitter under stjärnorna, kan höra festens skratt.
Jag trivs bäst i fred och frihet, för både kropp och själ.

Jag trivs bäst när havet svallar, och måsarna ger skri,
när stranden fylls med snäckskal, med havsmusik uti.
När det klara och det enkla, får råda som det vill,
när ja, är ja, och nej, är nej,och tvivlet tiger still.
Då binder jag en krans av löv, och lägger den runt närmaste sten,
där runor ristats för vår skull, nån gång för länge sen.
Jag trivs bäst när havet svallar, och måsarna ger skri.

 formolom com скачать программуаквалоо стоимостьгде проще всего получить кредитную картуplay casino gamesesscort servicesucretsiz casino oyunlar?William hill inplay radioтуры прага майвертикальные радиаторы